Make your own free website on Tripod.com
                    
 
 
 
MUTIARA KATA PAGE 
 

 
 
 

Nabi s.a.w. bersabda : Allah berfirman : Apabila hambaKu berniat 
hendak melakukan suatu kebajikan tetapi belum dilaksanakanya,
Aku tulis untuknya 10 sampai 700 ganda kebajikan. 
Apabila dia berniat hendak melakukan suatu kejahatan, tetapi belum dilaksanakannya, tidak Ku tulis apa-apa baginya. Jika dilaksanakannya, 
Ku tulis untuknya satu kejahatan." (Sahih Muslim Jil 1)

PERINGATAN BUAT PEMIMPIN

Nabi s.a.w. bersabda :"....Seorang hamba yg dipercayakan Allah memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyatnya, maka jika dia mati, Allah mengharamkan 
Syurga baginya."(Sahih Muslim Jil.1)
 

JADIKANLAH MASA YG BERLALU ITU PENGALAMAN DAN PENGAJARAN, MASA YG SEDANG BERJALAN KITA ISI DENGAN AMALAN DAN MASA HADAPAN JANGAN TERLALU DIANGAN-ANGANKAN.    
 

Nabi s.aw. bersabda:.........Dan sesiapa yang berasa cukup dengan apa yang ada, Allah akan mencukupinya pula. Dan sesiapa yang sabar, Allah akan menambah kesabarannya. Tidak ada suatu pemberian yang diberikan orang, yang lebih baik dan lebih melapangi selain daripada sabar. (Sahih Muslim Jil.2)