Make your own free website on Tripod.com
 PEREDARAN TAHUN
Telah hampir setahun kita bermasa
Di tahun yang kita masih berada
Dari mula kedatangan bulan pertamanya
Hingga sampailah ke waktu ini
Kita telah berkesempatan di dalamnya begini.
Di dalamnya kita telah hidup
kosong atau berusaha
Bekerja atau duduk sia sia
berbuat jasa atau berbuat dosa
telah bertambah usia, bertambah tua.
Kini sudah hampir masanya
Akan genap dua belas purnama
Ia akan memisahkan diri selama lama
Mengikuti undang2 putaran zaman
Yang lama memberi giliran kepada yang baharu.
Begitulah! Masa berganti masa;
Tahun baru yang berlain nama
Telah hampir akan tiba menjelma
Menggantikan saudara tuanya
Dalam lengkongan azali dan abadi.
Sama juga dua belas purnama
Akan menjelang datang mengganti yang lama
untuk manusia hidup di dalamnya
berusaha, bekerja, bermain bercengkerama
Menambah umur berisi atau hampa percuma
Zaaba Dis56
 
 
HOME
 SAJAK PAGE
SAJAK LAGI
FRIENDS PG